Velkommen til Skramloteket

SKRAMLOTEKET ER ET NATURTEKNISK VÆRKSTED FOR BØRN OG UNGE I KØBENHAVN

Hvad er Skramloteket?

Skramloteket er en selvejende institution, som arbejder under Københavns Kommune. Skramlotekets formål er at give børn og unge en almen forståelse for den teknologiske tid de er en del af igennem teori- og praksisbaserede undervisningsforløb.

Udgangspunktet for vores skoleforløb er at "børn lærer med fingene". Denne praktisk-eksperimenterende tilgang til læring er med til at styrke børn og unges interesse, undren og nysgerrighed i forhold til det naturfaglige område. 

Alle Skramlotekets skoleforløb bygget op omkring alderssvarende hands-on undervisning, suppleret med foredrag, historier og forsøg. En vigtig del af vores undervisning er desuden at alle børn får et fungerende hjemmebygget apparat med hjem på den sidste besøgsdag.

Denne opskrift har Skramloteket haft succes med siden værkstedet blev grundlagt i 2005. 

Skramlotekets undervisningsforløb

Skramlotekets undervisningsforløb er skræddersyede til bestemte klassetrin således at børnene får så meget ud af undervisningen som muligt. Pt. udbydes fem forskellige grundforløb:

Vand og transport (2. klasse)
Elkredsløb (3.-4. klasse)
Astabil multivibrator(4.-6. klasse) 
Morseapparat (5.-6. klasse)
Lys-theremin (7.-9. klasse)

Derudover udbyder Skramloteket ved særlige lejligheder en tre andre undervisningsforløb, som kræver en specialaftale. Vores tre specialforløb er:

Elektromagnetisme (3.-4. klasse)
Ultralydsmodtager (8.-9. klasse)
Fotofon (8.-9. klasse)

Kontakt Skramloteket ved interesse.

Vand og transport
2. klasse
Varighed: 2 dage

Eleverne fremstiller hjuldampere med elastikfremdrift og små magnetbåde.
Undervejs fortæller vi om navigation og eleverne får en historie i ord og billeder om skibsfart i gamle dage.

VAND & TRANSPORT

Elkredsløb
3. - 4. klasse
Varighed: 3 dage

Eleverne bygger et elektrisk kredsløb på et sømbræt. De lærer desuden at lodde og skal fremstille et personligt "kunstværk" i kobber hvorpå der monteres små farvede dioder.

ELKREDSLØB

AMV (blinkmaskine)
4. - 6. klasse
Varighed: 3 dage

Eleverne fremstiller en AMV (astabil multivibrator). En AMV, også kaldet en “flip-flop”, er et apparat som transformerer jævnstrøm fra et batteri om til vekselstrøm. Eleverne lærer grundlæggende elektronik samt loddeteknik. Undervejs fremstiller de et personligt "kunstværk" hvorpå der monteres dioder, som kan blinke.

BLINKMASKINE

Morseapparat
5. - 6. klasse
Varighed: 2 dage

Eleverne fremstiller elektroniske morsenøgler, med udgangspunkt i en astabil multivibrator som lyd-generator. Eleverne lærer grundlæggende elektronik samt loddeteknik. Når apparatet er færdigbygget kan eleverne morse ved hjælp af et udleveret morsealfabet.

MORSEAPPARAT

Lys-theremin
7. - 9. klasse
Varighed: 2 dage

Eleverne fremstiller en lys-theremin (verdens første elektroniske instrument). En lys-theremin er en lydmaskine, der frembringer en lyd. Lydens frekvens (tonehøjde) ændres, når mængden af lys, som rammer apparatet ændres.

LYSTHEREMIN 

 

Elektromagnetisk sommerfugl
3. - 4. klasse
Varighed: 2 dage

Udbydes kun lejlighedsvis

Eleverne bygger en elektromagnetisk sommerfugl på et sømbræt. Med udgangspunkt i apparatet får eleverne en fortælling om H.C. Ørsteds store opdagelse - elektromagnetismen. 

ELEKTROMAGNETISME

Ultralydsmodtager
8. - 9. klasse
Varighed: 2 dage

Udbydes kun lejlighedsvis

Eleverne bygger en ultralydsdetektor. Skramlotekets ultralydsdetektor består af en fortrykt printplade, hvorpå eleverne selv skal fastlodde forskellige elektriske komponenter. Med afsæt i apparatet undervises der i bølgelære og eleverne hører om hvordan teknologien i dag anvendes i en lang række brancher (fx i sundhedssektoren og industrien). 

ULTRALYD

Fotofon
8. - 9. klasse
Varighed: 2 dage

Udbydes kun lejlighedsvis

Eleverne bygger en fotofon. Skramlotekets fotofonen består af en sender- og et modtagerapparat. Begge dele består begge af fortrykte printplader, hvorpå eleverne selv skal fastlodde forskellige elektriske komponenter. Med afsæt i apparatet undervises der i bølgelære og eleverne hører om hvordan teknologien i dag er hjertet i al moderne kommunikation

FOTOFON

Spørgsmål

Hvis I har spørgsmål angående booking eller bare en generel forespørgsel, så til os skriv til os på skram@skramloteket.dk. Vi svarer så hurtigt vi kan.

Næste booking runde ligger i perioden fra 15. maj til 1. juni 2023. Se mere her:

BOOK FORLØB

Skramlotekets lodeværksted