Byg et elektrisk kredsløb

Vejledning til elektrisk kredsløb

Det elektriske kredsløb starter med en sømbrætopstilling. Først limes kredsløbsdiagrammet på træpladen, og messingsøm bankes halvt ned i diagrammets gule prikker. Herefter er grundpladen parat til montage af monteringstråd, modstande, kontakter og batteriholder. Disse monteres ved at vikle komponenternes ender omkring messingsømmet. Efterfølgende fastloddes alle dele.

Næste trin i processen er at fremstille en skulptur i strippet kobbertråd. Man skal så vidt muligt forsøge at bukke figurens silhuet i ét stykke sammenhængende kobber for at undgå, at mindre dele loddes af, når varmen fra loddekolben spredes i kobberet. Man kan med fordel tape de figurdele, som skal sammenføjes fast til et stykke masonitplade med malertape, så kobberet ligger stille og har kontakt under lodningen.

Når figuren er færdig, monteres den på pladen ved at lodde den fast til to messingsøm, som bankes i til formålet. Herefter forbindes skulpturen til kredsløbets minus-søm med et stykke monteringstråd.

Lysdioderne monteres ved at fastlodde diodernes korte ben (minus-benet) på skulpturen. Afslutningsvis forbindes diodernes ”frie” plus-ben til kredsløbets plus-søm med et stykke monteringstråd.

På Skramlotekets diagramtegning ses to plus-søm. Det er, fordi diodespændingen varierer alt efter lysdiodens farve. I praksis betyder det, at røde og gule diodelamper kan parallelkobles og forbindes til det ene af de to plus-søm, da deres diodespænding er identisk ved 20mA. Hvide lysdioder kan derimod parallelkobles med blå og grønne og forbindes til det andet plus-søm. Samlingerne loddes og kredsløbet er færdigt.