Byg en astabil multivibrator

Vejledning til AMV

Find instruktionsvideoer længere ned på siden.

AMV’en starter med en sømbrætopstilling. Kredsløbsdiagrammet limes på træpladen, og messingsøm bankes halvt ned i diagrammets gule prikker.

Herefter monteres monteringstråd, modstande, kontakter, transistorer, kondensatorer og batteriholder ved at vikle komponenternes ender omkring messingsømmet. For at undgå kortslutning skal monteringstråde, som er angivet med turkis stiplet linje i diagrammet, placeres i niveau med pladen, mens tråde markeret med grøn farve monteres oppe under sømhovedet. Ligeledes skal man huske at vende kondensatorer og transistorer rigtigt i forhold til strømretningen. Samtlige dele fastloddes.

Næste trin i processen er at fremstille en kobberskulptur i strippet kobbertråd. Man skal så vidt muligt forsøge at bukke figurens silhuet i ét stykke sammenhængende kobber for at undgå, at mindre dele loddes af, når varmen fra loddekolben spredes i kobberet. Man kan med fordel tape de figurdele, som skal sammenføjes fast til et stykke masonitplade med malertape, så kobberet ligger stille og har kontakt under lodningen. De færdige kobberskulptur monteres på træpladen ved at lodde den fast til to messingsøm, som bankes i til formålet.

Herefter forbindes skulpturen til det øverste søm i diagrammets højre side med monteringstråd. Dioderne monteres ved at fastlodde enten plus- eller minus-benet på figuren, så dioderne skiftevis vil tænde og slukke. Alt afhængig af lysdiodes farve varierer diodespændingen. I praksis betyder det at man fx kan montere gule og røde dioder med minus-benet, da de kan parallelkobles, mens de hvide, blå og grønne i stedet monteres med plus-benet til skulpturen.

Sidste del af kredsløbet forbindes, ved at man fastlodder ét langt stykke monteringstråd mellem samtlige dioders ”frie” bagud-stikkende ben og det nederste søm i diagrammets højre side. Samlingerne loddes og kredsløbet er færdigt.

Instruktionsvideoer til AMV

Her finder du 14 korte instruktionsvideoer hvor Christian trin for trin viser dig hvordan du bygger en astabil multivibrator. Forløbet er tiltænkt elever i 5.-6. klasse.

Byg en AMV. Del 1. Intro

Byg en AMV. Del 2. Materialer

Byg en AMV. Del 3. Diagram

Byg en AMV. Del 4. Materialer

Byg en AMV. Del 5. Montering af tråd

Byg en AMV. Del 6. Modstande

Byg en AMV. Del 7. Kondensatorer

Byg en AMV. Del 8. Lodning

Byg en AMV. Del 9. Transistorer

Byg en AMV. Del 10. Kobberfigur

Byg en AMV. Del 11. Montering af figur

Byg en AMV. Del 12. LED dioder

Byg en AMV. Del 13. Føring af tråd

Byg en AMV. Del 14. Den færdige figur