Fra 8. kl: Fotofon

Med støtte fra Novo Nordisk Fonden har Skramloteket udviklet et undervisningsforløb om fotofonteknologien.

Fotofonteknologien er hjertet i den moderne kommunikation, hvad angår mobiltelefoni, streamingtjenester og alt hvad internettet i øvrigt kan tilbyde af dataoverførsel. Dette emne er derfor yderst aktuelt og meget relevant for eleverne. Derudover kan fotofonen bruges som et afsæt til at udfolde emnet i fysik/kemi, biologi, geografi, teknologi og samfundsfag. Undervisningsforløbet kan dermed styrke elevernes evner indenfor natur- og teknikområdet, således at flere vælger at arbejde med det fællesfaglige fokusområde.

I fysik/kemi kan fotofonen bruges til at arbejde med fænomener som lys og lyd, herunder almen bølgeteori samt lysets partikel- og bølgenatur. I biologi kan fotofonen sammenlignes med mennesker og dyrs lysfølsomme ”modtager” - øjet, og man kan tale om øjets evolution og opbygning. I geografi kan man med fotofonen som udgangspunkt tale om det globale kommunikationsnetværk og FN’s verdensmål, der bla. omhandler infrastruktur og adgang til information via internettet for mennesker i udviklingslande. I teknologi vil det være oplagt at tale om lyslederteknologi, mens man i samfundsfag kan diskutere fordele og ulemper ved masseovervågning. Fotofonens samfundsmæssige relevans er i den kontekst yderst aktuel – senest afspejlet i den omdiskuterede sag omkring samarbejdet mellem det danske og det amerikanske forsvars efterretningstjenester.

Fotofonens sender- og modtagerapparater består begge af fortrykte printplader, hvorpå eleverne selv skal fastlodde forskellige elektriske komponenter. Selve loddearbejdet kræver stor koncentration og præcision at udføre, men det er Skramlotekets mangeårige erfaring at fremstillingen af et egenproduceret produkt sideløbende med teoretiske foredrag er med til at styrke elevernes kompetencer og selvtillid indenfor teknologiområdet og basal ellære. Dette gør at eleverne får et stort udbytte af undervisningen og føler et unikt ejerskab.

Skramloteket udbyder lejlighedsvis 3-dags undervisningsforløb i fotofonteknologien for lærere, samt elever i folkeskolens afgangsklasser. 

For lærere som overvejer at inddrage forløbet i deres undervisning kan Skramloteket kontaktes ift. materialer og vejledning på skram@skramloteket.dk

Du kan læse mere om fotofonprojektet i vores folder og downloade et kompendie om fotofonen som kan inddrages i undervisningen.