Fotofon

Fotofon

Målgruppe: 8.-9. klasse
Varighed: 2 dage       
Book forløb HER

Kort beskrivelse af undervisningsforløbet
Hvad er lys og hvad er lyd? Hvad er en fotofon og hvem var A.G. Bell – manden som i 1880 opfandt apparatet? Hvilken betydning har fotofonen for vores måde at kommunikere i dag? Og hvordan fungerer moderne lydlederteknologi?

Eleverne skal konstruere deres eget fotofon apparat. Apparatet består af to fortrykte printplader – en sender og en modtager, hvorpå eleverne skal montere og fastlodde diverse elektroniske komponenter. Undervejs i forløbet holdes der foredrag om bølgelære og der laves eksperimenter med lyd og lys. Derudover sættes apparatet ind i en historisk kontekst – fra A.G. Bells oprindelse i 1880 til vor tids moderne lyslederteknologi. 

De færdige fotofoner må eleverne tage med hjem. Når det færdige senderapparat tilkobles høretelefonindgangen på elevens egen mobiltelefon og der afspilles musik omsætter apparatet lydens elektriske svingninger til svingninger i lys. Lysbølgerne kan herefter opfanges af en lysfølsom modstand i modtagerapparatet. Apparatet omformer det svingende lys til elektriske svingninger, som herefter forstærkes så musikken kan høres på en tilsluttet højttaler. Hvis eleven blokerer for lyset mellem senderen og modtageren med sin hånd stopper lyden.    

Læringsmål
Eleverne introduceres til A.G. Bells store oprindelse, fotofonen.

Eleverne får en forståelse for teknologien bag vor tids moderne lysledere.
Eleverne får en grundlæggende viden om bølgeteori.
Eleverne lærer at printlodde.
Eleverne lærer om elektronik og de forskellige elektroniske komponenter.
Eleverne arbejder praktisk med fysik.

Undervisningsmateriale
Med støtte fra Novo Nordisk Fonden har Skramloteket udviklet et kompendium om fotofonteknologien, hvori emnet udfoldes indenfor fagene fysik/kemi, biologi, teknologi og samfundsfag. Kompendiet er til fri afbenyttelse og kan downloades HER