Fra 8. kl: Ultralydsmodtager

Med støtte fra Novo Nordisk Fonden har Skramloteket udviklet et undervisningsforløb om ultralydsteknologien.

Ultralydsteknologi anvendes i dag i en lang række brancher. Fx bruger man ultralydsdetektorer i sundhedssektoren til billeddiagnostiske undersøgelser, så man kan stille en diagnose uden at skulle foretage et kirurgisk indgreb. Emnet er derfor yderst aktuelt og meget relevant for eleverne. Derudover kan ultralydsdetektoren bruges som et afsæt til at udfolde emnet i fysik/kemi, biologi, geografi, teknologi og samfundsfag. Undervisningsforløbet kan dermed styrke elevernes evner indenfor natur- og teknikområdet, således at flere vælger at arbejde med det fællesfaglige fokusområde.

I fysik/kemi kan ultralydsdetektoren bruges til at arbejde med om lydens egenskaber og almen bølgeteori. I biologi kan ultralydsdetektoren sammenlignes med det menneskelige øres opbygning. Endelig kan ultralydsdetektoren inddrages i geografiundervisningen, hvor man kan tale om demografi og hvordan ultralydsscanninger af gravide spiller ind på befolkningsudviklingen i i- og ulande.

Skramlotekets ultralydsdetektor består af en fortrykt printplade, hvorpå eleverne selv skal fastlodde forskellige elektriske komponenter. Selve loddearbejdet kræver stor koncentration og præcision at udføre, men det er Skramlotekets mangeårige erfaring at fremstillingen af et egenproduceret produkt sideløbende med teoretiske foredrag er med til at styrke elevernes kompetencer og selvtillid indenfor teknologiområdet og basal ellære. Dette gør at eleverne får et stort udbytte af undervisningen og føler et unikt ejerskab.

Skramloteket udbyder lejlighedsvis 3-dags undervisningsforløb i ultralydsteknologien for  elever i folkeskolens afgangsklasser. 

For lærere som overvejer at inddrage forløbet i deres undervisning kan Skramloteket kontaktes ift. materialer og vejledning på skram@skramloteket.dk

Du kan læse mere om ultralydsprojektet i vores folder.