Skoleforløb

Skramlotekets undervisningsforløb

Skramlotekets undervisningsforløb er skræddersyede til bestemte klassetrin således at børnene får så meget ud af undervisningen som muligt. Det er vigtigt for os, at alle børn kommer hjem med en god oplevelse og et færdigt produkt, som fungerer. Pt. udbyder Skramloteket fem forskellige grundforløb:

Vand og tranport (2. klasse)
Elkredsløb (3.-4. klasse)
Astabil multivibrator(4.-6. klasse) 
Morseapparat (5.-6. klasse)
Lys-theremin (7.-9. klasse)

De fem forløb er kort beskrevet på siden her. Uddybende information om de enkelte forløb fås ved at trykke på linket. 

Vand & transport 
2. klasse 

Eleverne fremstiller hjuldampere med elastikfremdrift og små magnetbåde.
Undervejs fortæller vi om navigation og eleverne får en historie i ord og billeder om skibsfart i gamle dage.

2. kl: Vand & transport

 

Elkredsløb
3. - 4. klasse

Eleverne bygger et elektrisk kredsløb på et sømbræt. De lærer desuden at lodde og skal fremstille et personligt "kunstværk" i kobber hvorpå der monteres små farvede dioder.

3. & 4. kl: Elkredsløb

 

AMV (blinkmaskine)
4. - 6. klasse

Eleverne fremstiller en AMV (astabil multivibrator). En AMV, også kaldet en “flip-flop”, er et apparat som transformerer jævnstrøm fra et batteri om til vekselstrøm. Eleverne lærer grundlæggende elektronik samt loddeteknik. Undervejs fremstiller de et personligt "kunstværk" hvorpå der monteres dioder, som kan blinke.

4. & 6. kl: Blinkmaskine

 

Morseapparat 
5. - 6. klasse

Eleverne fremstiller elektroniske morsenøgler, med udgangspunkt i en astabil multivibrator som lyd-generator. Eleverne lærer grundlæggende elektronik samt loddeteknik. Når apparatet er færdigbygget kan eleverne morse ved hjælp af et udleveret morsealfabet.

5. & 6. kl: Morseapparat

 

Lys-theremin
7. - 9. klasse

Alle elever fremstiller en lys-theremin (verdens første elektroniske instrument). En lys-theremin er en lydmaskine, der frembringer en lyd. Lydens frekvens (tonehøjde) ændres, når mængden af lys, som rammer apparatet ændres.

7. & 9. kl: Lys-theremin 

Særlige undervisningsforløb

Udover vores fem grundforløb udbyder Skramloteket ved særlige lejligheder en række andre undervisningsforløb. Har du spørgsmål til disse forløb er du velkommen til at kontakte os. 

Elektromagnetisk sommerfugl
3. - 4. klasse
Udbydes kun lejlighedsvis!

Byg en elektromagnetisk sommerfugl på et sømbræt. Elevere øver loddeteknik og monterer diverse komponenter på deres opstilling. Den elektromagnetiske sommerfugl viser sammenhængen mellem elektricitet og magnetisme. Apparatet kan derfor bruges som udgangspunkt for at tale om H.C. Ørsteds store opdagelse - elektromagnetismen. 

3.-4.kl: Elektromagnetisme

Ultralydsmodtager
8. - 9. klasse
Udbydes kun lejlighedsvis!

Med støtte fra Novo Nordisk Fonden har Skramloteket udviklet et undervisningsforløb om ultralydsteknologien. Teknologien anvendes i dag i en lang række brancher (fx i sundhedssektoren og industrien) og emnet er derfor yderst aktuelt. Ultralydsdetektoren kan derfor bruges som et afsæt til at udfolde emnet i fysik/kemi, biologi, geografi, teknologi og samfundsfag.

Skramlotekets ultralydsdetektor består af en fortrykt printplade, hvorpå eleverne selv skal fastlodde forskellige elektriske komponenter. Selve loddearbejdet kræver stor koncentration og præcision at udføre, men det er Skramlotekets mangeårige erfaring at fremstillingen af et egenproduceret produkt sideløbende med teoretiske foredrag er med til at styrke elevernes kompetencer og selvtillid indenfor teknologiområdet og basal ellære. Dette gør at eleverne får et stort udbytte af undervisningen og føler et unikt ejerskab.

Skramloteket udbyder lejlighedsvis 3-dags undervisningsforløb i ultralydsteknologien for  elever i folkeskolens afgangsklasser. 

8.-9.kl: Ultralyd

Fotofon
8. - 9. klasse
Udbydes kun lejlighedsvis!

Med støtte fra Novo Nordisk Fonden har Skramloteket udviklet et undervisningsforløb om fotofonteknologien. Teknologien er hjertet i al moderne kommunikation, hvad angår mobiltelefoni, streamingtjenester og alt hvad internettet i øvrigt kan tilbyde af dataoverførsel. Emnet er derfor yderst aktuelt og fotofonen kan fotofonen bruges som et afsæt til at udfolde emnet i fysik/kemi, biologi, geografi, teknologi og samfundsfag.

Skramlotekets fotofonen består af en sender- og et modtagerapparat. Begge dele består begge af fortrykte printplader, hvorpå eleverne selv skal fastlodde forskellige elektriske komponenter. Selve loddearbejdet kræver stor koncentration og præcision at udføre, men det er Skramlotekets mangeårige erfaring at fremstillingen af et egenproduceret produkt sideløbende med teoretiske foredrag er med til at styrke elevernes kompetencer og selvtillid indenfor teknologiområdet og basal ellære. Dette gør at eleverne får et stort udbytte af undervisningen og føler et unikt ejerskab.

Skramloteket udbyder lejlighedsvis 3-dags undervisningsforløb i fotofonteknologien for lærere, samt elever i folkeskolens afgangsklasser. 

8.-9.kl: Fotofon